Przejdź do treści

CERAMIKA czy GAZOBETON

Informacje

Ceramika czy beton komórkowy ?

Ceramika czy gazobeton ?

Ceramika i beton komórkowy - dwa najpopularniejsze materiały budowlane. Pierwszy - z jakością potwierdzoną przez stulecia, drugi uznanie dopiero zdobywa. O wyborze nie zawsze decydują parametry techniczne i koszty. Często zwycięża przywiązanie do tradycji lub doświadczenie innych budujących.
Małe domy:

częściej stosowany
BETON KOMÓRKOWY:
Np.:
Projekt domu P10G
(79m2)

Materiał ścian np.:
Pustak z betonu komórkowego odm. 600 gr. 24cm na zaprawie ciepłochronnej + styropian 15cm

Test izolacyjności cieplnej:
U=0,18W
/(m2xK)
czyli cieplejszy
od ceramiki

Który cieplejszy

  • O właściwościach termoizolacyjnych betonu komórkowego decyduje jego porowata struktura, która powstaje w wyniku wytworzenia się w mieszance betonowej pęcherzyków gazu, czyli komórek, a także gęstość objętościowa. Beton jest dostępny w odmianach: 400, 500, 600 i 700 (rzadko 300 i 350). Im wyższa liczba, tym większa gęstość betonu i gorsza ochrona cieplna. Dzięki dużej termoizolacyjności betonu komórkowego wybudowana z niego ściana jednowarstwowa może mieć mniejszą grubość niż wymurowana z ceramiki poryzowanej o porównywalnej izolacyjności. Dodatkowo właściwości termiczne takiej ściany poprawi zaprawa ciepłochronna lub klejowa. Ceramika poryzowana ma również dobrą izolacyjność cieplną i dlatego nadaje się na ściany jednowarstwowe. Z najlepszych pustaków można zbudować ścianę o izolacyjności zbliżonej do ściany z betonu komórkowego. Izolacyjność termiczna zależy od ilości, kształtów drążeń oraz stopnia poryzacji. Im większy procentowo udział otworów, tym lepsza izolacyjność termiczna.

  • Tradycyjna ceramika słabo chroni budynek przed ucieczką ciepła, dlatego nadaje się tylko do budowy ścian warstwowych.
Większe domy:

częściej stosowana
CERAMIKA:
Np.:
Projekt domu U12
(140m2)
Projekt domu U22
(150-180m2)

Materiał ścian np.:
Pustak ceramiczny gr. 25cm
(np. Porotherm) + styropian 15cm

Test izolacyjności cieplnej:
U=0,20W
/(m2xK)
czyli nieco chłodniejszy
od betonu komórkowego

Który mocniejszy

  • Wytrzymałość betonu komórkowego zależy od jego gęstości. Im jest większa, tym wytrzymałość jest wyższa. Określa ją marka i klasa. Nawet beton o niskiej gęstości ma wytrzymałość na ściskanie wystarczającą do budowy kilkukondygnacyjnego domu, jednak do budowy ścian nośnych nie powinno się używać betonu komórkowego klasy niższej niż 600.

  • Wyroby z ceramiki mają wysoką wytrzymałość. Określana jest ona klasą od 5 do 20 - im jest wyższa, tym większe obciążenie może przenieść materiał. Możliwości ceramiki znacznie przewyższają wymagania konstrukcyjne przy budowie domu jednorodzinnego. Warto też wiedzieć, że w miarę upływu czasu wytrzymałość ceramiki na ściskanie wzrasta.

  • Odporność na uszkodzenia mechaniczne zależy od gęstości materiału i jego struktury. Beton komórkowy, zwłaszcza małej gęstości, z powodu porowatej struktury jest dość kruchy, dlatego trzeba szczególnie ostrożnie obchodzić się z nim podczas transportu, załadunku i rozładunku. Podobnie jest z ceramiką poryzowaną. Spośród materiałów ceramicznych największą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne ma cegła klinkierowa. Dzięki temu stosuje się ją w miejscach narażonych na obtłukiwanie i zarysowania: w narożnikach, cokołach, parapetach, filarach i słupach, a także na szczególnie narażonych na uszkodzenia elementach ogrodzenia. Mniej odporne są tradycyjne pustaki i cegła kratówka - mniejsza wytrzymałość jest konsekwencją drążeń.
Deweloperzy:

częściej stosowany
BETON KOMÓRKOWY:

PROSTY W OBRÓBCE
SZYBKI W BUDOWIE
CIEPŁY
TANI
Np.:
Projekt domu B01
(80m2/lok.)
Projekt domu B03
(99m2/lok.)
Projekt domu B11
(75m2/lok.)

Materiał ścian np.:
Pustak z betonu komórkowego odm. 600 gr. 24cm na zapr. ciepłochronnej + styrop. 20cm o l=0,031

Test izolacyjności cieplnej:
U=0,13W
/(m2xK)
czyli bardzo dobry

Woda, mróz i ogień niestraszne

  • Im mniejsza jest nasiąkliwość materiału, tym jest on bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Beton komórkowy z powodu porowatej struktury jest nasiąkliwy, dlatego i bloczki, i ściany trzeba chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą. Z tego powodu nie nadaje się do budowy ścian fundamentowych. Można z niego murować ściany piwniczne, jednak pod warunkiem że zostaną prawidłowo zaizolowane. Nasiąkliwość wyrobów ceramicznych zależy od struktury ceramiki i sposobu wypalania. Najmniej nasiąkliwa jest cegła klinkierowa (niektóre mają tylko 3% nasiąkliwości), dzięki czemu można ją stosować na zewnątrz. Ceramikę poryzowaną trzeba chronić przed zamakaniem, deszczem i śniegiem.

  • Choć odporność na mróz wiąże się z nasiąkliwością, producenci deklarują, że oferują materiały mrozoodporne. Jedynie ceramika tradycyjna klasy 5 nie jest mrozoodporna i nadaje się tylko na ściany wewnętrzne.

  • Oba materiały są odporne na ogień. Ceramika jest wypalana lub spiekana, więc już sam proces produkcji uodparnia ją na wysoką temperaturę. Beton komórkowy to mieszanka mineralnych materiałów niepalnych.


Zapewnić ciszę

  • Cięższe elementy lepiej izolują akustycznie. Tu przewagę ma ceramika. Ponieważ beton komórkowy jest lekki, ma stosunkowo słaby wskaźnik izolacyjności akustycznej - wynosi 42-50 dB. Spośród wyrobów ceramicznych najlepsze właściwości ma cegła pełna. Izolacyjność akustyczna pustaków ceramicznych zależy od kształtu i rozmieszczenia otworów.

  • Izolacyjność akustyczną ściany - niezależnie od tego, z czego jest wymurowana - zmniejszają nieszczelności w spoinach. Nie poprawi jej nawet warstwa ocieplenia.


Wróć do spisu treści