Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje


1.Administratorem  Państwa danych osobowych jest Studio Architektury INVESTDOM z siedzibą  w: ul.Bukowa 22, Łajski, 05-119 Legionowo,
 tel.: 660-344-455, e-mail: studio.investdom(małpa)gmail.com
2.Kontakt  z nami możliwy jest także za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych  drogą elektroniczną na adres: studio.investdom(małpa)gmail.com
3.Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji  zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1  lit. b RODO.
4.Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na udostępnianie danych partnerom Studio Architektury INVESTDOM, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO (przesłanka zgody)
5.Państwa  dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu  bezpośredniego Studio Architektury INVESTDOM oraz jego partnerów na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez administratora danych).
6.Zgoda  może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na  legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania  zgody.
7.Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od realizacji  zamówienia, a w przypadku przetwarzania opartego na Państwa zgodzie – do  chwili jej cofnięcia lub ustania celu, dla którego została zebrana
8.Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane),
- sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
- uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
- przenoszenia danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
- usunięcia danych osobowych.
9.W  każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
10.W  związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych   przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.   Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych


...


Wróć do spisu treści