Przejdź do treści

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adaptacje projektów gotowych Warszawa Marki Ząbki Nieporęt Jabłonna Wieliszew

Nasz profil

Projekt Zagospodarowania Terenu


 • zwany często adaptacją projektu - jest to opracowanie, które stanowi integralną część projektu budowlanego i jest  niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę ... więcej


Oferujemy:
 
profesjonalne wykonywanie  Projektów Zagospodarowania Terenu z adaptacją wszelkich projektów gotowych  (zarówno zakupionych u nas, jak i w innych pracowniach).
Oferta dotyczy terenu Warszawy
i powiatów podwarszawskich.

Naszymi atutami są:  

 • bardzo atrakcyjne ceny  

 • szybkie terminy realizacji  (7dni)

 • nasze doświadczenie -  setki prawomocnych pozwoleń na budowę!

Co zawiera nasz projekt zagospodarowania terenu:

 •  granice działki i jej usytuowanie, szczegółową część opisową zamierzenia

 •  usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych

 •  oznaczenie wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji

 •  przebieg sieci uzbrojenia terenu

 •  sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

 •  układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich

 •  bilans terenu z uwzględnieniem podziału na klasy gruntu

 •  zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników, zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W koszt usługi  wliczone jest  również:

 • wpisanie wszelkich danych inwestycji i Inwestora do 4-ech  egzemplarzy gotowej dokumentacji projektowej zakupionej  przez Państwa,

 • zaprojektowanie rzędnych budynku do danej lokalizacji,

 • opieczętowanie projektów naszymi pieczęciami autorskimi oraz  dołączenie wszelkich wymaganych prawnie zaświadczeń (uprawnienia, oświadczenia z Izby, oświadczenia o zgodności z przepisami itd., itp.)


                     Wykonujemy  także
 wszelkie zmiany  architektoniczno - konstrukcyjne w  gotowych  projektach  budynków  wynikające z  adaptacji lub z życzenia Inwestora  - ceny tych zmian  liczone są dodatkowo  i  ustalane indywidualnie.

Projekty wykonujemy z ogromną starannością, w krótkich terminach - tylko 7 dni roboczych
!
Jedynym warunkiem dotrzymania w/w terminu jest dostarczenie przez Inwestora na czas wymaganych dokumentów.

(*) 7-dniowy termin nie dotyczy adaptacji projektów, w których mamy wprowadzić zmiany.


Kontakt:
  
     - adaptacje projektów bez konieczności wprowadzania zmian -    
tel.: 530-370-480
- adaptacje projektów z możliwością wprowadzania zmian -   tel.: 660-344-455

...

UWAGA:
  W ofercie łączonej polecamy również korzystną:
SPRZEDAŻ PROJEKTÓW GOTOWYCH

- w pakiecie cena usługi jest niższa o 10% -
...

Wróć do spisu treści